3 สิ่งที่ผู้บริหารยุค 4.0 ขาดไม่ได้ หากอยากให้ธุรกิจไปรอด!

การที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีที่สามารถนำพาธุรกิจ ให้ไปถึงฝั่งฝันและประสบความสำเร็จได้นั้น ใช่ว่าใครๆก็เป็นได้ ยิ่งองค์กรในปัจจุบัน ได้พัฒนาเป็นองค์กรยุค 4.0 กันหมดแล้ว ฉะนั้นผู้บริหารที่ดีควรมี 3 สิ่งเหล่านี้ หากอยากอยู่รอดบนโลกธุรกิจ!

1. รู้จักปรับตัว อย่างที่รู้ๆกันว่า ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาปรับใช้ ในองค์กรยุค 4.0 กันมากขึ้น ฉะนั้นผู้บริหารที่ดีจึงต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาตัวเอง ให้ทันโลกและเปิดใจยอมรับเพื่อเรียนรู้ และค้นหาแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ รู้จักคิดพัฒนาเพิ่มเติมการทำงานกับเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

2. รู้จักสร้างภาวะผู้นำ หลักการผู้บริหารที่ดีต้องมีควมเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออกในแบบที่แตกต่างและดีกว่าเดิม และต้องทันสมัย รู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆ หากต้องมีการปรับใช้ในองค์กร ก็สามารถ นำเสนอแนวความคิดและวิธีใช้กับผู้ร่วมงานทุกคนให้เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. รู้จักพัฒนาต่อยอด ด้วยเทคโนโลยี Thailand 4.0 ที่มีความล้ำสมัย ฉะนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องมีการปรับปรุงผลงาน และสามารถพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอ เพราะหากทำแต่อะไรซ้ำๆ ย่ำอยู่กับที่ ความก้าวหน้าในองค์กรก็คงไม่เกิด และเผลอๆ คุณอาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี Thailand 4.0 ก็เป็นได้

wolfapprove #ระบบขออนุมัติออนไลน์ #Thailand 4.0