จะเกิดอะไรขึ้น! เมื่อโลกธุรกิจเข้าสู่โหมดสำนักงานไร้กระดาษ (paperless office)

เป็นที่ยอมรับกันดีว่า “กระดาษ” เป็นสิ่งที่ใช้คู่กับการทำงานมานานแสนนาน ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายประเทศ ก็ได้มีการรณรงค์ เรื่องการใช้กระดาษในรูปแบบต่างๆ เช่น (Reduce) คือ ลดการใช้กระดาษในองค์กร, (Reuse) คือการนำกระดาษมาใช้ซ้ำหรือใช้ให้ครบทั้งสองด้าน หรือ (Recycle) คือการนำกระดาษที่มาจากการแปรสภาพมาใช้งานในองค์กร แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยลดปริมาณการใช้งานกระดาษได้เท่าที่ควร

จนกระทั่งมีระบบ (paperless office) หรือระบบสำนักงานไร้กระดาษเข้ามา สามารถช่วยลดการใช้กระดาษได้มากขึ้นกว่าเดิม ช่วยลดการตีพิมพ์เอกสาร ลดการจัดเก็บจากการใช้พื้นที่ ไปสู่กระบวนการแบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์แบบ และเมื่อโลกธุรกิจทุกที่ต่างยอมรับและเข้าสู่โหมดสำนักงานไร้กระดาษ (paperless office) อยากรู้มั้ยว่าจะเกิดอะไรขึ้น เรามาดูกัน!

✅ ช่วยรักษ์โลก
✅ ลดต้นทุนงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน
✅ ลดขั้นตอนการทำงาน
✅ เกิดความผิดพลาดน้อย
✅ ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ
✅ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
✅ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร


#wolfapprove #paperlessoffice #ระบบขออนุมัติออนไลน์