5 ข้อดีขององค์กรหากมีการขออนุมัติงานที่ง่ายขึ้น

5 ข้อดีขององค์กรหากมีการขออนุมัติงานที่ง่ายขึ้น

ปัญหาขององค์กรส่วนใหญ่ที่ต้องเจอ คือการอนุมัติงานที่ล่าช้า กว่าจะได้สักโปรเจคนึง ต้องรอหลายวันเผลอๆ เป็นอาทิตย์ อาจจะด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ เช่น ผู้บริหารไม่สบายเข้าออฟฟิศไม่ได้ หรือไปเที่ยวหรือประชุมต่างประเทศ อะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานทั้งสิ้น
และจะดีแค่ไหน หากองค์กรของคุณมีการอนุมัติงานที่ง่ายขึ้น
เราจะพาไปดูกันค่ะ…

5 ข้อดีขององค์กรหากมีการขออนุมัติงานที่ง่ายขึ้น

1.ช่วยให้การทำงานรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น เมื่อมีการอนุมัติงานแล้ว พนักงานก็สามารถส่งต่องานต่อไป และดำเนินงานตามขั้นตอนภายในกระบวนการได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้เสียเวลา

5 ข้อดีขององค์กรหากมีการขออนุมัติงานที่ง่ายขึ้น

2.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ช่วยให้ผู้ได้รับมอบหมายงานเพิ่มขีดความมั่นใจในการรับมือกับประเด็นต่างๆ ได้มากขึ้นซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของงานที่ทำได้อย่างสำเร็จ

5 ข้อดีขององค์กรหากมีการขออนุมัติงานที่ง่ายขึ้น

3.ช่วยลดเวลาในการทำงาน ในการทำงานบางขั้นตอนก็สามารถดำเนินการแบบคู่ขนานไปพร้อมกันได้ แทนที่จะต้องรอดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอน จากหลายอาทิตย์ให้เหลือเพียง 1 – 2 วัน

5 ข้อดีขององค์กรหากมีการขออนุมัติงานที่ง่ายขึ้น

4.ช่วยต่อยอดธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีการทำงานหลังจากอนุมัติได้ทันท่วงที ย่อมส่งผลต่อธุรกิจช่วยต่อยอดให้ธุรกิจคุณประสบความสำเร็จ ได้อย่างก้าวกระโดด เพิ่มความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของธุรกิจได้ด้วย

5 ข้อดีขององค์กรหากมีการขออนุมัติงานที่ง่ายขึ้น

5.ช่วยให้มองเห็นกระบวนการทำงานได้ชัดเจน เมื่อมีการอนุมัติงานที่ง่ายขึ้น ก็สามารถติดตามงานที่ต้องการได้อย่างทันที ทำให้หัวหน้างานมองเห็นกระบวนงานที่สำคัญในทุกขั้นตอน ทำให้สามารถมองเห็นปัญหา และสามารถบริหารจัดการงานได้ตลอดเวลา ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ