“ถ้าออฟฟิศยุคนี้ ระบบจัดการเอกสารไม่ปลอดภัย อะไรจะเกิด?”

แต่ละก้าวขององค์กรธุรกิจทุกวันนี้ ต่างต้องถูกขับเคลื่อนให้เดินหน้าด้วยข้อมูลทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ข้อมูล จึงถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนปรับใช้และพัฒนาให้ก้าวหน้า และนำมาซึ่งข้อมูลชุดใหม่อย่างไม่สิ้นสุด

แต่ถ้าโชคร้าย หรืออาจจะไม่ใช่โชคร้าย แต่เป็นการที่องค์กรไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเอกสาร จนทำให้เอกสารไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงมากมายที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการจัดการเอกสารด้วยระบบกระดาษแบบเดิมๆ ความเสียหายที่ตามมาอาจจะมากจนประเมินค่าไม่ได้เลย

แต่เรายังโชคดี ที่ในยุคนี้ มีเครื่องมือที่ทันสมัย อย่างระบบจัดการเอกสาร Wolf Approve ที่จะเข้ามาช่วยให้เอกสารเป็นระบบ ระเบียบ ปลอดภัย ใช้งานง่าย ลงทุนไม่สูง แถมอนุมัติงานออนไลน์ได้จากทุกที่บนโลก เหมาะสำหรับองค์กรเล็กๆ ไปจนถึงองค์กรใหญ่ บอกเลยว่าองค์กรยุคใหม่ ที่อยากเติบโตไว ไม่ควรพลาด

“ถ้าออฟฟิศยุคนี้ ระบบจัดการเอกสารไม่ปลอดภัย อะไรจะเกิด?”
- เสี่ยงเอกสารหาย
- เสียเวลาในการทำงานมากขึ้น
- ระบบการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
- ความลับองค์กรรั่วไหล
- ความน่าเชื่อถือจากทั้งภายในและนอกองค์กรลดลง
- สูญเสียโอกาสประสบความสำเร็จ
- กระทบถึงผลประกอบการที่อาจจะลดลง