Workflow การทำงานออนไลน์ ตั้งแต่ยุคกำเนิดอินเทอร์เน็ต จนถึงวันนี้ มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง?

   คงไม่มีใครกล้าเถียงว่า เครื่องมือหลักในการทำงานของคนเราทุกวันนี้ ก็คือ ‘อินเทอร์เน็ต’

   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจที่มีการออกแบบ Workflow การทำงานให้อยู่บนออนไลน์เป็นหลัก มีความรวดเร็ว สะดวกสบาย และทันยุค ทันสมัยมากๆ แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ มันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นและการพัฒนา วันนี้เราจะมาดูกันว่า Workflow ในการทำงานเมื่อก่อน ในยุคที่เพิ่งจะมี ‘อินเทอร์เน็ต’ กับ Workflow การทำงานแบบทุกวันนี้ มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างWorkflow ในยุคกำเนิดคอมพิวเตอร์

   - Workflow ในยุคกำเนิดคอมพิวเตอร์

   ขอเท้าความไปถึงการกำเนิดคอมพิวเตอร์ขึ้นก่อน เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว โดยคอมพิวเตอร์ถูกสร้างมาเพื่อให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ใช้คิดคำนวณอะไรที่ซับซ้อนในเวลาสั้นๆ ซึ่งคอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้เพียงทีละอย่างเท่านั้น

   ใน Workflow การป้อนข้อมูลสั่งการคอมพิวเตอร์สมัยนั้น ต้องให้ Programmer ที่มีความสามารถในการเขียนข้อมูลคอมพิวเตอร์ เขียนข้อมูลคำสั่งออกมา แล้วส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือ นำไปคีย์ลงคอมพิวเตอร์ และนำผลกลับมารายงานให้ Programmer อีกที ซึ่งมีความยุ่งยาก ล่าช้า และหลายขั้นตอน

   ภายหลังได้มีการพัฒนาให้ Programmer สามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง และทำงานพร้อมกันมากกว่า 1 คนได้ ทำให้เป็นไอเดียที่จะถูกนำมาพัฒนาเป็น ‘อินเทอร์เน็ต’ ต่อไปจุดเริ่มต้นของการเกิด อินเทอร์เน็ต

   - จุดเริ่มต้นของการเกิด ‘อินเทอร์เน็ต’

   ในยุคสงครามเย็น ได้มีการพัฒนาระบบการสื่อสารในหลายประเทศ โดยมีจุดประสงค์ด้านสงคราม ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการถือกำเนิด ‘อินเทอร์เน็ต’

   เช่น สหรัฐอเมริกา ได้มีการพัฒนาระบบการสื่อสารไร้สายโดยการส่งข้อมูลระยะไกล จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง

   ส่วนสหราชอาณาจักรเอง ก็มีการคิดค้นการส่งข้อมูลไร้สาย ไปและกลับพร้อมๆ กันโดยจะย่อยข้อมูลเป็นส่วนเล็กๆ หลายๆ ส่วน ทยอยส่งไปรวมกันยังปลายทาง เพื่อไม่ให้ข้อมูลเยอะเกินไปและติดค้างอยู่ระหว่างทาง ซึ่งเป็นแนวคิดของการส่งข้อมูลผ่าน ‘อินเทอร์เน็ต’ ในปัจจุบันนั่นเอง

   ในด้านของฝรั่งเศส ก็มีการพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายได้สำเร็จ จนถือกำเนิดเป็น ‘อินเทอร์เน็ต’ ตั้งแต่นั้นมาการเกิด E-mail และ Browser

   - การเกิด E-mail และ Browser

   หลังจากมี ‘อินเทอร์เน็ต’ แล้ว ในยุคต่อมา Ray Tomlinson เป็นนักวิจัยที่ได้ประดิษฐ์การส่งจดหมายแบบใหม่ ที่พลิกประวัติการส่งจดหมายทั่วโลก นั่นก็คือการส่ง Electronic Mail หรือ E-mail นั่นเอง โดยที่คนกลุ่มแรกที่ได้ใช้จะเป็นคนในแวดวงการศึกษาเท่านั้น ยังไม่เข้าถึงคนทั่วไป เพราะว่า E-mail ยังมีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งานนั่นเอง

   ต่อมา Tim Berners Lee เห็นว่า E-mail ยังมีความยุ่งยากในการติดต่อสื่อสาร เลยมีการพัฒนาเป็น Browser ขึ้น โดยเรียก Browser ของเขาว่า World Wide Web ที่เราคุ้นเคย

   หลังจากนั้น ‘อินเทอร์เน็ต’ ก็กลายเป็นวิธีการสื่อสารที่เข้าถึงคนทั่วไป มี Website ต่างๆ ทยอยเกิดขึ้นมากมาย มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้Workflow การทำงานในปัจจุบัน

   - Workflow การทำงานในปัจจุบัน

   อ่านมาถึงตรงนี้ทุกคนก็พอจะเห็นภาพแล้วว่า Workflow การทำงานกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในยุคก่อนๆ จะยังมีข้อจำกัดมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การทำงานได้เพียงทีละอย่างเท่านั้น หรือต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวขาญเท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานได้

   แต่ในปัจจุบัน Workflow การทำงานกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ง่าย หลากหลาย และมีประสิทธิภาพขึ้นมาก

   หนึ่งตัวอย่างของ Workflow ที่น่าสนใจ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจนใช้งานอย่างแพร่หลาย ก็คือ ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ ที่เป็นเครื่องมือการดำเนินงานขององค์กรทางธุรกิจปัจจุบัน สามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วบนระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำกัดสถานที่ และไม่จำกัดช่วงเวลาในการใช้งาน ไม่จะเป็นต้องเป็นผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี ก็สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ และยังสามารถออกแบบให้เหมาะกับแต่ละองค์กรได้อีกด้วย

   ‘อินเทอร์เน็ต’ เป็นอีกผลผลิตทางเทคโนโลยีที่ถือได้ว่ามีความสำคัญและคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างมาก เป็นอีกส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลเช่นทุกวันนี้สนใจยกระดับธุรกิจของคุณให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ล้ำสมัย Work Fast Flow ง่ายๆเพียงแค่ใช้งาน Wolf Approve.
💻 www.wolfapprove.com
📲 : (+66) 2 634 4409
E-mail : [email protected]
[email protected] : @techconsbiz